Levenseindekliniek maakt Tweede Kamer debat Uit Vrije Wil overbodig


Op 16 februari vond er een (aanvankelijk besloten) vooroverleg plaats tussen de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie en de groep Uit Vrije Wil van het ‘burgerinitiatief voltooid leven’. Een plenair Kamerdebat ligt in het verschiet. Moeten onze parlementariërs hier nog tijd aan besteden?

Niet kleine fundamentalistische christelijke partijen brengen, zoals gevreesd, het burgerinitiatief van Uit Vrije Wil om zeep. Dat doet de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

In februari 2010 lanceerde Uit Vrije Wil het ‘burgerinitiatief voltooid leven’. Dit initiatief wil het ná wetswijziging ‘mogelijk maken dat aan oude mensen die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven, op hun uitdrukkelijk verzoek hulp mag worden geboden.’

Uit Vrije Wil verzamelde ruim voldoende handtekeningen om het streven naar wetswijziging te ondersteunen. In mei 2010 werd het burgerinitiatief bij een feestelijke gelegenheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij die gelegenheid hield ook de NVVE-directeur een stimulerend praatje.

Helaas voor het burgerinitiatief lanceerde de NVVE bij monde van haar directeur nog op 19 januari een nieuw project: de levenseindekliniek. Het zal weinig mensen ontgaan zijn. Deze kliniek wil
zónder wetswijziging euthanasie en hulp bij zelfdoding beter en makkelijker mogelijk maken, onder andere voor: oude mensen die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven.

Je hoeft geen echt hoge pet op te hebben van onze Tweede Kamer om toch te beseffen dat men daar natuurlijk niet een heel traject van wetswijziging ingaat en afrondt, wetende dat de groep waarvoor de wetswijziging bedoeld is, al elders
zonder wetswijziging bediend kan worden. Daar is een burgerinitiatief niet voor bedoeld.

Erg doordacht oogt het optreden van betrokken partijen daarmee natuurlijk niet. En het blijft hier niet bij. De eerste steen voor die levenseindekliniek is nog niet eens gelegd, of de NVVE kondigt een vólgend project aan. Men wil zorg dragen voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van een ‘laatste wil pil’. En de doelgroep? Onder andere: oude mensen die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven!

Kennelijk ontgaat het de initiatiefnemers van dit nieuwe project dat daarbij in één klap opnieuw de fundamenten worden weggeslagen, nu niet alleen vanonder het burgerinitiatief, maar tevens vanonder de eigen levenseindekliniek. Wie uit de doelgroep van die kliniek zou er immers nog naar zo’n kliniek willen afreizen wanneer de ‘laatste wil pil’ thuis bezorgd kan worden?

De aanvankelijke vrees dat de kleine fundamentalistische christelijke partijen het ‘burgerinitiatief voltooid leven’ de parlementaire doorgang zouden verhinderen, blijkt ongegrond. Het is de NVVE die het initiatief de weg verspert.

En zo wordt er om de zo veel tijd, zo te zien zonder veel nadenken, een nieuw initiatief gelanceerd dat het vorige overbodig maakt. Zie het maar als een blije chaos. En die ‘laatste wil pil’? Die kunt u zelf samenstellen, maar dat wist u natuurlijk…

(16 februari 2011)