YouTube & Televisie

Via de links op deze pagina kunt u een discussie, georganiseerd door het Studium Generale van de Universiteit Utrecht i.s.m. het dagblad
Trouw en een tweetal tv-gesprekken (nogmaals) zien.
De discussie in Utrecht, samen met Hans Achterhuis, vond plaats op 21 januari 2013 en is terug te zien via
http://www.sg.uu.nl/2013/01/21/tegendenkers-als-de-dood-voor-de-dood/ Mogelijk moet Microsofts Silverlink daarvoor gedownload worden. En anders via YouTube:

deel 1 deel 2


Verder is er een gesprek dat plaatsvond als aflevering in “Spraakmakende Zaken” van Paul Rosenmöller, kort na mijn vrijspraak, begin 2007.
Het andere gesprek is een aflevering uit een goed verzorgde reeks van RTV-Noord, “Als de dood…” voor rekening van Jacques D’Ancona. De aard van mijn werk brengt met zich mee dat ik voortdurend alert moet zijn bij wat ik zeg.

  Paul Rosenmöller.

  Er is een groeiende groep mensen die hun leven als voltooid zien. Ton Vink is consulent bij stichting de Einder. Hij helpt mensen die zelfdoding overwegen, door met ze te praten, algemene informatie te verstrekken en ze morele steun te bieden. Niet iedereen is even blij met het werk van Vink. Afgelopen jaar moest hij zich voor de rechter verantwoorden, omdat hij een vrouw actief bij haar zelfdoding zou hebben geholpen. De rechtbank sprak Vink vrij. In deze aflevering praten we met hem over de dunne scheidslijn tussen straffeloze hulp bij zelfdoding en strafbare hulp. Huisarts Mensing van Charante is tegen de bemoeienis van niet-artsen bij de hulp bij zelfdoding.
  Doorklikken op:
  http://www.tvblik.nl/spraakmakende-zaken/hulp-bij-zelfdoding


   Jacques d’Ancona.

   Op openhartige wijze voert Jacques d'Ancona gesprekken over de dood met mensen die er op een of andere manier mee te maken hebben. In deze aflevering een gesprek met Ton Vink. Vink is filosoof en consulent i.s.m. Stichting De Einder. Hij begeleidt mensen met een levensbeëindigende wens.
   http://www.rtvnoord.nl/streaming/streamingtv2.asp?cid=wmp&pid=Noord&progid=tvod&gidsid=38017&file=090121_AlsDeDood.asf